אבחון moxo

מבדק ה- MOXO בוחן יכולות קוגניטיביות המרכיבות את תחום הקשב, תחת סביבות שונות, בהתאם לנורמת גיל ומגדר. זהו מבחן ביצועי, פשוט, ידידותי לשימוש האורך 15 דקות לילדים (גילאי 7 – 12 כולל) ו-18 דקות למבוגרים (גלאי 13 ומעלה).

מבדק ה- MOXO מדמה, לראשונה, את ביצועי הנבדק בסביבתו הטבעית באמצעות שילוב של מסיחים חזותיים ושמיעתיים ומספק תוצאות ברורות ומיידיות, המסייעות להתאים את הטיפול הטוב ביותר עבורו.

מבדק ה- MOXO בוחן ומגדיר את ביצועי הנבדק על-פי ארבעת מרכיבי הקשב: קשב, תזמון, היפראקטיביות ואימפולסיביות. הנבדק מקבל פרופיל קשב אישי ומדויק, המורכב מכל מרכיב קשב בנפרד ומציג את נקודות החוזק והחולשה שלו.

הפרופיל האישי מאפשר לאיש המקצוע להבין טוב יותר את מקורות ההפרעה, להתאים את הטיפול הנכון ואף להעריך לאחר פרק זמן את אפקטיביות הטיפול.

ההבדל בין הגרסאות לילדים ולמבוגרים הוא האלמנטים הויזואליים והקוליים, המותאמים לרמה הקוגניטיבית של כל טווח גילאים.

מבדק ה- MOXO עבר תיקוף מדעי נרחב במרכז הרפואי הדסה וכיום לוקח חלק במחקרים רבים ברחבי העולם.

יתרונות ה- MOXOמול המבחנים הממוחשבים האחרים הקיימים בשוק:

  • מבדק ה- MOXO הוא המבחן היחיד, המסוגל לבחון בנפרד את כל אחד ממרכיבי הקשב של הנבדק: קשב, תזמון, היפראקטיביות ואימפולסיביות.
  • מבדק ה- MOXO בוחן את ביצועי הנבדק תחת תנאים סביבתיים שונים, הכוללים מגוון מסיחים (חזותיים ושמיעתיים), שפותחו כדי לדמות סביבת חיים רגילה ויומיומית.
  • זהו המבדק היחיד, המספק פרופיל מלא ואישי של נבדק, המשווה את ביצועיו לביצועים שלו עצמו תחת מגוון תנאים, כמו גם לטווח הנורמה (על-פי מגדר וגיל).
  • למבדק ה- MOXO ממשק משתמש ייחודי ותוצאותיו פשוטות להבנה. התוצאות מאפשרות למאבחן ולנבדק לזהות בברור את מוקד ההפרעה ובהתאם לכך להתאים את הטיפול הנכון ביותר.

תוצאות מבחן ה- MOXO:

התוצאות מבחינות בין ארבעת מרכיבי הקשב. לכל נבדק עשוי להיות קושי כלשהו באחד או יותר ממרכיבים אלו ובמידות שונות. כל אלו יחד משתלבים ליצירת פרופיל ייחודי לכל נבדק:

קשב- קשב משקף את יכולת המטופל לאתר את הגירוי, להעריך אותו באופן נכון ולהגיב בצורה נכונה על-פי דרישות המטלה.

בעיות בתחום זה משקפות את חוסר יכולתו של המטופל לשים לב לסביבתו או לפרטים ספציפיים כאשר הוא נדרש לעשות זאת. בעיני צופה מן הצד עלול אדם בלתי קשוב להיראות מעט בלתי ממוקד ומנותק. מטופלים כאלו עלולים לסבול מקשיים במעקב אחר דברי מורים בכיתה, בהבנת הוראות מורכבות, במעקב אחר שינויים קטנים בסביבה, בהימנעות מטעויות חישוב ועוד.

תזמון- תזמון משקף את היכולת להגיב בצורה נכונה בזמן המוקצב עבור המטלה.

אדם הסובל מבעיות תזמון עשוי להעריך את סביבתו בצורה נכונה, אבל יתקשה להגיב לשינויים בסביבה בזמן הנכון. במקרים כאלו, עלול המטופל להראות קשיים בביצוע מטלות, הדורשות תגובה מהירה ומיידית ו/או קשיים בעמידה בלוחות זמנים. מטלות כאלו עשויות לכלול מענה על שאלות תחת לחץ זמן (על אף שהחומר כבר ידוע), נהיגה במצבים מלחיצים או בלתי מוכרים, סיכום שיעורים במחברת בכיתה, ומילוי הוראות.

אימפולסיביות- אימפולסיביות היא הנטייה להגיב לפני ביצוע הערכה מלאה של המצב המצוי בפניך.

אדם אימפולסיבי עלול לפעול מבלי לשקול את המצב המצוי בפניו או את התוצאות האפשריות של מעשיו. הדבר עלול להתרחש על אף ההבנה המלאה של האדם לגבי התוצאות הבעייתיות והבלתי רצויות של התנהגות זו. במקרים רבים עשויים אנשים אימפולסיביים להפעיל תהליכי ניטור לאחר תגובתם הראשונית. התוצאה של ניטור זה עשויה להיות ניסיונות מרובים לתקן את שגיאותיהם. לפיכך, אנשים אימפולסיביים מראים לעתים קרובות תסכול וחרטה מתמידים ביחס למעשיהם, בעוד שאחרים עלולים להתייחס אליהם כאל מסורבלים, בלתי מהימנים או אף פזיזים.

היפראקטיביות- היפראקטיביות היא קושי בוויסות יעיל של ההתנהגות ובהימנעות מפעולות בלתי הכרחיות או בלתי רצויות (תנועה, דיבור מופרז וכו').

לאנשים היפראקטיביים יש צורך לבצע, באופן מתמיד, פעילויות עודפות (גופניות או מילוליות). אנשים אלו עשויים לגלות שהפרודוקטיביות שלהם במטלה מוגברת על-ידי עיסוק בפעולות חיצוניות, הכוללות: תיפוף על השולחן, הנעת רגליהם או האזנה למוסיקה בעת ביצוע עבודתם. התנהגות זו עלולה להיעשות בעייתית במקרים, בהם מפריעות פעילויות נוספות אלו לסביבתו של האדם ו/או לאלו המצויים בסביבתו, או שמפריעות להשלמת הפעילות העיקרית. בעוד שתנועות נוספות בבית עשויות לעזור לביצוע עבודתו או שיעורי הבית של הנבדק, הן לא תהיינה מקובלות במקומות אחרים, כגון: בבית הספר או במקום העבודה. מהות הבעיה היא הקושי בהפסקת פעילויות עודפות אלו כאשר יש בכך צורך, על אף שהם מודעים לנזק שעלול להיגרם כתוצאה מכך.

למידע נוסף: http://www.moxo-adhdtest.co.il/

אודות מבדק ה- MOXO:

מבדק ה- MOXO בוחן יכולות קוגניטיביות המרכיבות את תחום הקשב, תחת סביבות שונות, בהתאם לנורמת גיל ומגדר. זהו מבחן ביצועי, פשוט, ידידותי לשימוש האורך 15 דקות לילדים (גילאי 7 – 12 כולל) ו-18 דקות למבוגרים (גלאי 13 ומעלה).

מבדק ה- MOXO מדמה, לראשונה, את ביצועי הנבדק בסביבתו הטבעית באמצעות שילוב של מסיחים חזותיים ושמיעתיים ומספק תוצאות ברורות ומיידיות, המסייעות להתאים את הטיפול הטוב ביותר עבורו.

מבדק ה- MOXO בוחן ומגדיר את ביצועי הנבדק על-פי ארבעת מרכיבי הקשב: קשב, תזמון, היפראקטיביות ואימפולסיביות. הנבדק מקבל פרופיל קשב אישי ומדויק, המורכב מכל מרכיב קשב בנפרד ומציג את נקודות החוזק והחולשה שלו.

הפרופיל האישי מאפשר לאיש המקצוע להבין טוב יותר את מקורות ההפרעה, להתאים את הטיפול הנכון ואף להעריך לאחר פרק זמן את אפקטיביות הטיפול.

ההבדל בין הגרסאות לילדים ולמבוגרים הוא האלמנטים הויזואליים והקוליים, המותאמים לרמה הקוגניטיבית של כל טווח גילאים.

מבדק ה- MOXO עבר תיקוף מדעי נרחב במרכז הרפואי הדסה וכיום לוקח חלק במחקרים רבים ברחבי העולם.

יתרונות ה- MOXOמול המבחנים הממוחשבים האחרים הקיימים בשוק:

  • מבדק ה- MOXO הוא המבחן היחיד, המסוגל לבחון בנפרד את כל אחד ממרכיבי הקשב של הנבדק: קשב, תזמון, היפראקטיביות ואימפולסיביות.
  • מבדק ה- MOXO בוחן את ביצועי הנבדק תחת תנאים סביבתיים שונים, הכוללים מגוון מסיחים (חזותיים ושמיעתיים), שפותחו כדי לדמות סביבת חיים רגילה ויומיומית.
  • זהו המבדק היחיד, המספק פרופיל מלא ואישי של נבדק, המשווה את ביצועיו לביצועים שלו עצמו תחת מגוון תנאים, כמו גם לטווח הנורמה (על-פי מגדר וגיל).
  • למבדק ה- MOXO ממשק משתמש ייחודי ותוצאותיו פשוטות להבנה. התוצאות מאפשרות למאבחן ולנבדק לזהות בברור את מוקד ההפרעה ובהתאם לכך להתאים את הטיפול הנכון ביותר.

תוצאות מבחן ה- MOXO:

התוצאות מבחינות בין ארבעת מרכיבי הקשב. לכל נבדק עשוי להיות קושי כלשהו באחד או יותר ממרכיבים אלו ובמידות שונות. כל אלו יחד משתלבים ליצירת פרופיל ייחודי לכל נבדק:

קשב- קשב משקף את יכולת המטופל לאתר את הגירוי, להעריך אותו באופן נכון ולהגיב בצורה נכונה על-פי דרישות המטלה.

בעיות בתחום זה משקפות את חוסר יכולתו של המטופל לשים לב לסביבתו או לפרטים ספציפיים כאשר הוא נדרש לעשות זאת. בעיני צופה מן הצד עלול אדם בלתי קשוב להיראות מעט בלתי ממוקד ומנותק. מטופלים כאלו עלולים לסבול מקשיים במעקב אחר דברי מורים בכיתה, בהבנת הוראות מורכבות, במעקב אחר שינויים קטנים בסביבה, בהימנעות מטעויות חישוב ועוד.

תזמון- תזמון משקף את היכולת להגיב בצורה נכונה בזמן המוקצב עבור המטלה.

אדם הסובל מבעיות תזמון עשוי להעריך את סביבתו בצורה נכונה, אבל יתקשה להגיב לשינויים בסביבה בזמן הנכון. במקרים כאלו, עלול המטופל להראות קשיים בביצוע מטלות, הדורשות תגובה מהירה ומיידית ו/או קשיים בעמידה בלוחות זמנים. מטלות כאלו עשויות לכלול מענה על שאלות תחת לחץ זמן (על אף שהחומר כבר ידוע), נהיגה במצבים מלחיצים או בלתי מוכרים, סיכום שיעורים במחברת בכיתה, ומילוי הוראות.

אימפולסיביות- אימפולסיביות היא הנטייה להגיב לפני ביצוע הערכה מלאה של המצב המצוי בפניך.

אדם אימפולסיבי עלול לפעול מבלי לשקול את המצב המצוי בפניו או את התוצאות האפשריות של מעשיו. הדבר עלול להתרחש על אף ההבנה המלאה של האדם לגבי התוצאות הבעייתיות והבלתי רצויות של התנהגות זו. במקרים רבים עשויים אנשים אימפולסיביים להפעיל תהליכי ניטור לאחר תגובתם הראשונית. התוצאה של ניטור זה עשויה להיות ניסיונות מרובים לתקן את שגיאותיהם. לפיכך, אנשים אימפולסיביים מראים לעתים קרובות תסכול וחרטה מתמידים ביחס למעשיהם, בעוד שאחרים עלולים להתייחס אליהם כאל מסורבלים, בלתי מהימנים או אף פזיזים.

היפראקטיביות- היפראקטיביות היא קושי בוויסות יעיל של ההתנהגות ובהימנעות מפעולות בלתי הכרחיות או בלתי רצויות (תנועה, דיבור מופרז וכו').

לאנשים היפראקטיביים יש צורך לבצע, באופן מתמיד, פעילויות עודפות (גופניות או מילוליות). אנשים אלו עשויים לגלות שהפרודוקטיביות שלהם במטלה מוגברת על-ידי עיסוק בפעולות חיצוניות, הכוללות: תיפוף על השולחן, הנעת רגליהם או האזנה למוסיקה בעת ביצוע עבודתם. התנהגות זו עלולה להיעשות בעייתית במקרים, בהם מפריעות פעילויות נוספות אלו לסביבתו של האדם ו/או לאלו המצויים בסביבתו, או שמפריעות להשלמת הפעילות העיקרית. בעוד שתנועות נוספות בבית עשויות לעזור לביצוע עבודתו או שיעורי הבית של הנבדק, הן לא תהיינה מקובלות במקומות אחרים, כגון: בבית הספר או במקום העבודה. מהות הבעיה היא הקושי בהפסקת פעילויות עודפות אלו כאשר יש בכך צורך, על אף שהם מודעים לנזק שעלול להיגרם כתוצאה מכך.

למידע נוסף: http://www.moxo-adhdtest.co.il/

השארת תגובה